sercancetin

Fikir Nasıl Bulunur?

  • 3

Fikir Nasıl Bulunur?, Jack Foster, MediaCat Yayınları

Kitap Notları:

  • Yeni fikirler ilerlemenin tekeridir. Fikir yoksunluğu, durgunluğun hakimiyetine neden olur.
  • Kesin bir yanıt verebileceğim için mutluydum; öyle de yaptım. Bilmiyorum dedim! – Mark Twain
  • Fikir öylesine bariz bir şeydir ki, biri tanımlamasını yaptığında nasıl olup da kendi kendinize bunu düşünemediğinize şaşarsınız.
  • Fikir, evrensel olarak bilinen ya da kabul edilen bir şeyin anında anlaşılan temsilidir, özgün ve alışılmadık bir anlatımıdır.
  • Fikir, karmaşık olanı şaşırtıcı bir sadeliğe dönüştüren sentezdir.
  • Fikir, eski unsurların yeni bir bileşiminden ne daha geride, ne de daha ileridedir.
  • Yaratıcı etkinliği alışılmadık bir iş gibi görmek hatadır. – J. Bronowski

https://konusmayadeger.com/2018/11/06/fikir-nasil-bulunur/

İlgili mesajlar